img

 

KhÓA hỌc VOAC2.0068:

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, HỖ TRỢ

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 8

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: 

Chương trình bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ phát triển toàn diện dành cho học sinh lớp 8 được thiết kế nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực trí tuệ và thể chất cho học sinh, hỗ trợ học sinh vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng trong học tập và cuộc sống.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ:

-      Vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng.

-      Phát huy ý thức tìm hiểu, sáng tạo, chủ động, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

-      Chủ động tìm kiếm cơ hội phát huy năng lực bản thân trong quá trình học tập và trong cuộc sống.

-      Chủ động tìm hiểu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp.

 ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

-      Học sinh lớp 8 đang học tại các nhà trường và cơ sở giáo dục phổ thông khắp mọi miền trên đất nước

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN I – CHƯƠNG TRÌNH KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.      Toán lớp 8

2.      Hóa học lớp 8

3.      Sinh học lớp 8

4.      Địa lí lớp 8

5.      Ngữ văn lớp 8

PHẦN II – CÁC CHUYÊN ĐỀ  

I.        Nâng cao và phát triển tư duy toán lớp 8 _Thầy Đinh Văn Dượng

1.      Nhân đơn thức, đa thức

2.      Phân thức. Rút gọn phân thức (1)

3.      Phân thức. Rút gọn phân thức (2)

4.      Các phép toán về phân thức (2)

5.      Các phép toán về phân thức (3)

6.      Các phép toán về phân thức (4)

7.      Phương trình bậc nhất một ẩn (1)

8.      Phương trình bậc nhất một ẩn (2)

9.      Phương trình bậc nhất một ẩn (3)

10. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (1)

11. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (2)

12. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (3)

13. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (4)

14. Bất đẳng thức (1)

15. Bất đẳng thức (2)

16. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (1)

17. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (2)

18. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (3)

 II.          Chín bí quyết học giỏi môn ngữ văn_Thầy Vũ Dương Quỹ

1.      Chín bí quyết học giỏi môn ngữ văn_Bài 1

2.      Chín bí quyết học giỏi môn ngữ văn_Bài 2

PHẦN III – KỸ NĂNG MỀM

1.      Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

2.      Kỹ năng ứng xử văn minh trong cộng đồng

3.      Kỹ năng cảm xúc xã hội (quản lý cảm xúc & thấu cảm)

4.      Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm

5.      Kỹ năng lãnh đạo

6.      Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ

7.      Kỹ năng thuyết phục

8.      Kỹ năng giải quyết các xung đột

9.      Kỹ năng thích ứng xã hội

10. Trách nhiệm với cá nhân, gia đình và cộng đồng, môi trường

PHẦN IV – NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh giao tiếp cấp độ 4: Intermediate

1.      UNIT 1 - Healthy eating

2.      UNIT 2 - Cheating or not

3.      UNIT 3 - We love family

4.      UNIT 4 - Review 1

5.      UNIT 5 - Money around the world

6.      UNIT 6 - Make a new life

7.      UNIT 7 - Have fun with travel

8.      UNIT 8 - Review 2

9.      UNIT 9 - Culture shock

10.  UNIT 10 - Who do you think they are?

11.  UNIT 11 - Never give up

12.  UNIT 12 - Review 3

13.  UNIT 13 - Study – Never too late

14.  UNIT 14 - I dream of a perfect world

15.  UNIT 15 - Friends reunited?

16.  UNIT 16 - Review 4

17.  UNIT 17 - Enjoying slow life

18.  UNIT 18 - Life of different aspects

19.  UNIT 19 - The right job for you

20.  UNIT 20 - Review 5

21.  UNIT 21 - Shopping pleasures

22.  UNIT 22 - Movie lovers

23.  UNIT 23 - Icons of our time

24.  UNIT 24 - Review 6

25.  UNIT 25 - Do you believe in luck?

26.  UNIT 26 - The hidden information

27.  UNIT 27 - Life without television

28.  UNIT 28 - Review 7

29.  UNIT 29 - FINAL REVIEW

30.  UNIT 30 - FINAL TEST

Giao tiếp tiếng Hàn cấp tốc

1_Chào hỏi giới thiệu bản thân

2_Ẩm thực Hàn Quốc

3_Giới thiệu sở thích của bản thân

4_Những biểu hiện cảm thán trong tiếng Hàn 

PHẦN V - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.      Microsoft Office Word

Bài 01_Xử lý văn bản cơ bản

Bài 02_Sử dụng MS Word 2010

Bài 03_Định dạng văn bản

Bài 04_Nhúng các đối tượng khác nhau vào văn bản

Bài 05_Kết xuất và phân phối văn bản

Bài 06_Quy định về thể thức văn bản trộn thư trong word

 

2.      Microsoft Office Excel

Bài 01_Giới thiệu bảng tính, các khái niệm và thao tác cơ bản trên Excel 2010

Bài 02_Thao tác với ô tính và trang tính

Bài 03_Biểu thức và hàm

Bài 04_Định dạng ô và dãy ô

Bài 05_Biểu đồ

Bài 06_Định dạng trang in và in bảng tính

 

3.      Microsoft Office PowerPoint

Bài 01_Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu

Bài 02_Sử dụng phần mềm trình chiếu

Bài 03_Xây dựng nội dung bài thuyết trình

Bài 04_Đưa biểu đồ sơ đồ tổ chức vào trong thuyết trình

Bài 05_Đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình

Bài 06_Chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình

 

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456