img

 

KhÓA hỌc VOAC2.0065

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, HỖ TRỢ

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5

VÀ ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 6 

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ phát triển toàn diện dành cho học sinh lớp 5 được thiết kế nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực trí tuệ và thể chất cho học sinh, hỗ trợ học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng trong học tập và cuộc sống.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ hình thành và phát triển:

-        Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

-        Năng lực chuyên biệt (năng khiếu): ngôn ngữ, tính toán, thẩm mỹ và thể chất.

-        Ý thức tìm hiểu, sáng tạo, chủ động, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập năm học cuối cấp tiểu học.

-        Chủ động tìm kiếm cơ hội phát huy năng lực bản thân trong quá trình học tập và trong cuộc sống.

 ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

-        Học sinh lớp 5 đang học tại các nhà trường và cơ sở giáo dục phổ thông khắp mọi miền trên đất nước

 NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN I – KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.     Tiếng Việt lớp 5

2.     Toán lớp 5

3.     Vật lý lớp 5

4.     Lịch sử lớp 5

5.     Điạ lý lớp 5

6.     Tiếng Anh lớp 5

PHẦN II – CHUYÊN ĐỀ ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 6

1.     Chuyên đề ôn luyện thi môn Toán_Thầy Trần Văn Hà

2.     Chuyên đề ôn luyện thi môn Tiếng Việt_Cô Phạm Thị Hằng Nga

PHẦN III – TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP ĐỘ 2_ ELEMENTARY

UNIT 1 - It’s nice to meet you!

UNIT 2 - Are you from Seoul?

UNIT 3 - What’s your name?

UNIT 4 - Open your book, please!

UNIT 5 - Review 1

UNIT 6 - Typically British?

UNIT 7 -What programs do you like?

UNIT 8 - What do you do?

UNIT 9 - Family

UNIT 10 - Review 2

UNIT 11 - She’s so beautiful

UNIT 12 - What time do you get up?

UNIT 13 - Do you ever walk?

UNIT 14 - Times you love

UNIT 15 - Review 3

UNIT 16 - Can you sing?

UNIT 17 - Do you like shopping?

UNIT 18 - Five classic love stories

UNIT 19 - Is this yours?

UNIT 20 - Review 4

UNIT 21 - He was a famous musician

UNIT 22 - I wanted to go to Sydney

UNIT 23 - Where did they go?

UNIT 24 - Who killed him?

UNIT 25 - Review 5

UNIT 26 - Houses and furniture

UNIT 27 - Was there a ghost in the room?

UNIT 28 - Neighborhood

UNIT 29 - Do you like London?

UNIT 30 - Review 6

UNIT 31 - Listen to your food

UNIT 32 - Water in our lives

UNIT 33 - Life’s an adventure

UNIT 34 - What’s your destiny?

UNIT 35 - Review 7

UNIT 36 - Colors of life

UNIT 37 – Extreme living

UNIT 38 - Would you like to fly a plane?

UNIT 39 - They’re speaking quietly

UNIT 40 - Review 8

UNIT 41 - Have you been to London?

UNIT 42 - Have you seen the film?

UNIT 43 - FINAL REVIEW

UNIT 44 - FINAL TEST 

PHẦN IV – KỸ NĂNG MỀM

1.      Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

2.      Kỹ năng ứng xử văn minh trong cộng đồng

3.      Kỹ năng cảm xúc xã hội (quản lý cảm xúc & thấu cảm)

4.      Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm

5.      Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ

6.      Kỹ năng thuyết phục

7.      Kỹ năng giải quyết các xung đột

8.      Kỹ năng thích ứng xã hội

9.      Trách nhiệm với cá nhân, gia đình và cộng đồng, môi trường

10. Phòng tránh và ứng phó với một số tình huống nguy hiểm

 

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456