img

KhÓA hỌc VOAC2.0062

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, HỖ TRỢ

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 2

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ phát triển toàn diện dành cho học sinh lớp 2 được thiết kế nhằm hỗ trợ hình thành nhân cách và năng lực trí tuệ cho trẻ ở lứa tuổi học ở trường tiểu học. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ hình thành và phát triển:

-      Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

-      Năng lực chuyên biệt (năng khiếu): ngôn ngữ, tính toán, thẩm mỹ và thể chất.

 ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC 

-      Học sinh lớp 2 đang học tại các nhà trường và cơ sở giáo dục phổ thông khắp mọi miền trên đất nước

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN I – KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.      Toán lớp 2

2.      Tiếng Việt lớp 2

3.      Đạo đức lớp 2

4.      Tự nhiên và Xã hội lớp 2

PHẦN II – KỸ NĂNG MỀM

1.      Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

2.      Kỹ năng ứng xử văn minh trong cộng đồng

3.      Kỹ năng cảm xúc xã hội (quản lý cảm xúc & thấu cảm)

4.      Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm

5.      Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ

6.      Kỹ năng thuyết phục

7.      Kỹ năng giải quyết các xung đột

8.      Kỹ năng thích ứng xã hội

9.      Trách nhiệm với cá nhân, gia đình và cộng đồng, môi trường

10. Phòng tránh và ứng phó với một số tình huống nguy hiểm

PHẦN III – TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP ĐỘ 1_BEGINNER 

UNIT 1 - HELLO!

UNIT 2 - Where are you from?

UNIT 3 - Are you American?

UNIT 4 - Review 1

UNIT 5 - What’s this?

UNIT 6 - Family relationships

UNIT 7 - I like red, how about you?

UNIT 8 - Review 2

UNIT 9 - My hair is terrible!

UNIT 10 - Foods and drinks

UNIT 11 - Jobs and places of work

UNIT 12 - Review 3

UNIT 13 - Good morning friend!

UNIT 14 - Lifestyle

UNIT 15 - You can’t park there

UNIT 16 - Review 4

UNIT 17 - A famous painter

UNIT 18 - Did you have a good day?

UNIT 19 - I lived, I loved, I cried…

UNIT 20 - Review 5

UNIT 21 - Hotels with a difference

UNIT 22 - I like my town

UNIT 23 - Do you believe in a stranger?

UNIT 24 - Review 6

UNIT 25 - Do you like cooking?

UNIT 26 - What’s your plan?

UNIT 27 - It’s going to change

UNIT 28 - Review 7

UNIT 29 - FINAL REVIEW

UNIT 30 - FINAL TEST

PHẦN IV – PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT – THỂ CHẤT – TINH THẦN

1.      Lý thuyết âm nhạc cơ bản

Bài 1. Giới thiệu âm thanh, âm thanh có tính nhạc.

Bài 2. Khuông nhạc, Tên nốt, Khoá nhạc.

Bài 3. Trường độ.

Bài 4. Nhịp – Chỉ số nhịp – Phách.

Bài 5. Cung và nửa cung, dấu hoá.

Bài 6. Tiết tấu – Cách hiểuPhân tích và thực hiện.

Bài 7. Dấu luyến, Dấu hoa mỹ.

Bài 8. Kí hiệu cường độ, sắc thái và kĩ thuật.

Bài 9. Thuật ngữ âm nhạc hay dùng.

Bài 10. Các kí hiệu khác.

Bài 11. Điệu thức Trưởng – Thứ.

Bài 12. Quãng, hợp âm.

Bài 13. Ôn tập 

2.      Học cờ vua cơ bản cùng Kiện tướng Nguyễn Thị ThÚY

Bài 1. Giới thiệu bàn cờ, quân cờ, cách di chuyển và ăn quân cờ.

Bài 2. Phong cấp Tốt, bắt Tốt qua đường, giá trị các quân.

Bài 3. Tấn công và phòng thủ, chiếu mate (Chiếu hết cờ)

Bài 4. Nước nhập thành, điều kiện thực hiện nhập thành.

Bài 5. Chiếu mate vua đơn độc bằng Vua & Hậu; Hậu & Xe

Bài 6. Chiếu mate vua đơn độc bằng Vua & Xe, bằng 2 Xe.

Bài 7. Hòa pat, hòa do bất biến, hòa do chiếu vĩnh viễn, hòa do không đủ lực chiếu

Bài 8. Cách ghi chép ván đấu, ghi chép các bài tập cờ thế

Bài 9. Nguyên tắc phát triển quân, ván cờ minh họa cho nước đi sai lầm giai đoạn khai cuộc           

Bài 10. Chiếu mate Vua đơn độc bằng Vua và 2 tượng, tìm hiểu 1 số luật định ván đấu cờ vua.

 

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456