img

Khóa học: VOAC2.0051

“Chương trình đào tạo tập huấn cho Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân”

 Thời gian: Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 10/9/2021

Giảng viên phụ trách chung: Thầy Hoàng Ngọc Trung

Giảng viên 1: Thầy Đào Ngọc Phong

Giảng viên 2: Cô Phạm Khánh Châm

Giảng viên 3: Thầy Vũ Mạnh Thắng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN I: ĐÀO TẠO XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Nội dung 1. Các mô hình dậy - học và xây dựng chương trình & bài giảng (Livestream qua zoom)

1.1. Áp dụng công nghệ thông tin vào mô hình dạy và học 

 

Nội dung 2. Số hóa nội dung chương trình & bài giảng

(Học online qua bài giảng đã số hóa trên web của VOA)

Link đăng nhập: https://vietnamonlineacademy.vn/

2.1 Xây dựng video clip bài giảng bằng điện thoại

-  Kỹ thuật quay phim với điện thoại thông minh bằng phần mềm Capcut

-  Dựng video clip trên điện thoại thông minh bằng phần mềm Capcut

2.2. Hướng dẫn cách dạy livestream

-  Kết nối điện thoại làm webcam trên máy tính

-  Sử dụng phần mềm OBS Studio để livestream giảng dạy

2.3. Xây dựng video clip bài giảng trên máy tính

- Kỹ thuật ghi hình video với phần mềm trên máy tính: PM Powerpoint/Camtasia

-  Kỹ thuật dựng video clip với phần mềm trên máy tính: Camtasia/Adobe Premiere

2.4  Xử lý tiếng bằng phần mềm Adobe Audition

2.5. Xử lý ảnh bằng phần mềm Photoshop

2.6. Xây dựng bài giảng điện tử với phần mềm Ispring Presenter

-  Cài đặt và làm quên với phần mềm Ispring Presenter

- Thiết kế các dạng câu hỏi kiểm tra trên Ispring Presenter và đóng gói sản phẩm bài giảng.     

1. Tổng quan

2. Kỹ thuật ghi hình

1.1 Ghi hình màn hình máy tính bằng phần mềm Powerpoint/Camtasia

        1.2 Ghi hình giáo viên giảng dạy bằng Webcam/điện thoại

3. Dựng video clip bài giảng trên phần mềm Camtasia/ Adobe Premiere

- Tạo dự án mới

- Nhập tư liệu dựng

- Cắt/ghép hình ảnh

- Xử lý âm thanh

- Tạo và gán chữ

- Xuất bản sản phẩm

PHẦN II: ĐÀO TẠO SỬ DỤNG ELEARNING

Bài 1. Lý thuyết (Livestream qua zoom)

-  Tổng quan về elearning

-  Phân hệ quản trị

-  Phân hệ quản lý đào tạo

-  Phân hệ giáo viên

-  Livestream

-  Phân hệ sinh viên

Bài 2. Thực hành (Livestream qua zoom)

Thực hành trên phần mềm Quản lý đào tạo trực tuyến tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

 

PHẦN III: BÀI THU HOẠCH

Yêu cầu:

- Thiết kế một bài giảng trên phần mềm Powepoint. Nội dung bài giảng do học viên lựa chọn theo chuyên môn của mình. Trong bài giảng có sử dụng video clip mà học viên tự làm bằng các công cụ đã học.

- Sử dụng phần mềm iSpring để thu âm đồng bộ với nội dung trình chiếu trên slide, tạo các bài tập, và đóng gói bài tập theo chuẩn LMS.

Lưu ý:

·       Học viên sẽ gửi bài thu hoạch lên đường link google drive (thông tin chi tiết báo sau).

·       Cú pháp đặt tên folder bài thu hoạch như sau: Họ và tên_Mã số học viên. 

 

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456