img

Chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng cho Học sinh Việt Nam được thiết kế nhằm tăng cường kiến thức và hỗ trợ năng lực sử dụng ngoại ngữ, công nghệ số và kỹ năng cần thiết kỷ nguyên 4.0 cho các em học sinh Việt Nam.

 

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh theo từng cấp học sẽ nắm vững và sử dụng thành thạo:

-        Tiếng Anh giao tiếp và ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao.

-        Công nghệ thông tin trong nhà trường

-        Kỹ năng mềm học sinh thế kỷ 21.

-        Các kiến thức/ hoạt động bổ trợ về nghệ thuật, hội họa, âm nhạc

(sáo trúc) và giáo dục thể chất (cờ vua, võ, yoga học đường).

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456