img

 

 

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 

Khóa học “Chương trình bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho Cán bộ quản lý các cơ quan quản lý nhà nước, tập đoàn kinh tế trọng điểm, tổ chức y tế, giáo dục” được Học viện trực tuyến Việt nam thiết kế nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương thức về quản lý, điều hành và hỗ trợ cán bộ quản lý trong công tác và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và hội nhập quốc tế. 

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm vững kiến thức và thành thạo:

- Kiến thức và kĩ năng cập nhật về công tác quản lý tại các cơ quan, công ty, tổ chức và doanh nghiệp

- Phương thức quản lý phù hợp với nhân viên và môi trường làm việc

- Kỹ năng tạo động lực, khuyến khích nhân viên trong quá trình làm việc

- Tham khảo kinh nghiệm quản lý thực tế với các nhà quản lý từ các cơ quan, công ty, tổ chức, doanh nghiệp khác.

 

 ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

-        Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý

-        Cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý.

-        Nhân sự mong muốn được cập nhật thông tin, kiến thức về quản lý

 

 

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456