img

KhÓA học VOAC2.0042

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỔ SUNG, HOÀN THIỆN KỸ NĂNG MỀM TOÀN DIỆN,

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN VIỆT NAM

GIƠÍ THIỆU KHÓA HỌC

Việc dạy học trong thế kỷ 21 vẫn có những điểm giống như cách bạn đã thực hiện trong những thế kỷ trước nhưng cũng có những điều mà bạn cần phải đổi mới và cập nhật. Người giáo viên của thế kỉ 21 sẽ không còn là người cung cấp thông tin cho học sinh mà phải là người có thể hướng dẫn học sinh làm chủ quá trình học tập và chuẩn bị sẵn sàng để học sinh có thể bước vào cuộc sống. Giáo viên sẽ đóng vai trò là người hỗ trợ và hướng dẫn để giúp học sinh tiếp nhận và làm chủ quá trình học tập của bản thân trong thế kỷ 21.

Người giáo viên của thế kỷ 21 là người học suốt đời. Họ không chỉ mong đợi học sinh có kĩ năng học tập suốt đời mà chính bản thân họ là minh chứng, hình mẫu của việc học suốt đời. Họ luôn đổi mới và luôn cập nhật những điều mới mẻ về chuyên môn và phương pháp giảng dạy, họ luôn tìm ra những cách tiếp cận mới lạ trong thực tiễn giáo dục. Một giáo viên hiệu quả sẽ không chỉ dạy tốt mà còn sẵn sàng thay đổi những điều mình đang làm tốt để có thể làm tốt hơn nữa.

Khóa học “Chương trình đào tạo, bổ sung, hoàn thiện kỹ năng mềm toàn diện, nghiệp vụ sư phạm và chuyên môn cho giáo viên Việt Nam” do Học viện Trực tuyến Việt Nam thiết kế nhằm hỗ trợ giáo viên hiệu quả trong hành trình dạy học ở thế kỷ 21.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Mục tiêu của khóa học là nâng cao tri thức và hỗ trợ giáo viên ứng dụng và vận dụng mô hình dạy học theo hướng phát triển năng lực theo một hệ thống hoàn chỉnh, có tác động tương hỗ, thúc đẩy chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục.

Sau khi hoàn thành khóa học, giáo viên sẽ đáp ứng một cách có hiệu quả:

- Thay đổi kì vọng của người học và khả năng đáp ứng của các nhà trường (khả năng thích ứng, có việc làm và tự tạo việc làm sau tốt nghiệp; khả năng duy trì và phát triển chuyên môn nghề nghiệp; cơ hội học tập suốt đời…);

- Đa dạng hóa các “sản phẩm giáo dục”, quá trình đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục nhờ cơ sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi giá trị trong giáo dục; 

- Thay đổi trong mối quan hệ, vai trò, vị trí của người dạy và người học trong quá trình dạy học, trong hệ sinh thái giáo dục; 

- Thay đổi của môi trường dạy học, khuôn viên học tập với các dạng học liệu đa chức năng;

- Thay đổi các hoạt động quản lí, điều hành trong giáo dục, dạy học trên nền tảng kĩ thuật số mới

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

- Khóa học “Chương trình đào tạo, bổ sung, hoàn thiện kỹ năng mềm toàn diện, nghiệp vụ sư phạm và chuyên môn cho giáo viên Việt Nam” được thiết kế dành cho nhà giáo dục, giáo viên, cán bộ cơ sở giáo dục, cán bộ phòng ban chức năng công tác tại các Phòng GDĐT, Sở GDĐT, nhà trường và các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nhân sự đã có kiến thức nền tảng về sư phạm và phương pháp giảng dạy, có nhu cầu học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn trong đổi mới giáo dục.

- Nhân sự các Bộ phận Đào tạo thuộc các doanh nghiệp có nhu cầu theo học và tìm kiếm mô hình đào tạo phát triển năng lực phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN I – KỸ NĂNG MỀM CỦA NHÀ GIÁO DỤC THẾ KỶ 21

1.      Áp dụng hiệu quả các nguyên tắc lãnh đạo

2.      Khơi dậy và phát triển khả năng lãnh đạo

3.      Bảy phẩm chất để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi

4.      Kỹ năng trở thành chuyên gia điều hành cuộc họp hiệu quả

5.      Quy trình lên kế hoạch, tổ chức và điều hành các cuộc họp

6.      Kỹ năng xác định cốt lõi vấn đề theo phương pháp Occam’s Razor

7.      Bí quyết xây dựng đội ngũ vững mạnh

8.      Bí quyết trở thành nhà quản lý giỏi

9.      Phương pháp thiết lập mục tiêu cho nhân viên

10.  Phương pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên

11.  Phương pháp xây dựng môi trường làm việc tích cực

12.  Phương pháp ghi nhận và khen thưởng thành tích làm việc

13.  Phương pháp nhận biết & đánh giá sự thay đổi

14.  Phương pháp phát triển và thực hiện một kế hoạch chiến lược

15.  Phương pháp phân công và giám sát công việc

16.  Phương pháp đánh giá thành tích làm việc

17.  Phương pháp đưa ra các giải pháp thành công

18.  Nghệ thuật tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên

19.  Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo hiệu quả

20.  Phát triển và thực hiện kế hoạch chiến lược

PHẦN II – NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO NHÀ GIÁO DỤC THẾ KỶ 21

Học viên được trang bị nâng cao:

Chủ đề 1. Thiết kế kế hoạch dạy học, tổ chức bài học và hướng dẫn phương pháp tự học, tự nghiên cứu cho người học.

Chủ đề 2. Xây dựng, phát triển chương trình dạy học, đáp ứng nhu cầu của người học.

Chủ đề 3. Sử dụng các phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Chủ đề 4. Nghiên cứu khoa học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.

Chủ đề 5. Phân tích, tổng hợp và đánh giá quá trình dạy học.

PHẦN III – TÌM HIỂU NÂNG CAO VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (GDPT) 2018

Chủ đề 1. Tư tưởng và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018.

Chủ  đề 2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học/THCS/THPT trong chương trình GDPT 2018.

Chủ đề 3. Kế hoạch giáo dục, nội dung Chương trình GDPT 2018.

Chủ đề 4. Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục môn học.

Chủ đề 5. Các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456