img


                                
KHÓA HỌC VOAC2.0041

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ ĐỂ GIÁO VIÊN TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG GIÁO DỤC

 

 

Giới thiệu

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO dự báo: Công nghệ thông tin (CNTT) sẽ làm thay đổi nền giáo dục một cách cơ bản và toàn diện, có hệ thống và mang tính hội nhập cao vào thế kỉ XXI. Sự bùng nổ và phát triển về công nghệ giáo dục sẽ tạo ra những phương thức giáo dục phi truyền thống,  thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền giáo dục mang tính chuyển đổi sâu sắc vì con người (“dạy học cho mọi người và mỗi người”, “sự gia tăng tri thức và nhu cầu chia sẻ”, “tập trung hóa kiến thức và dịch chuyển năng lực”, “các yếu tố bền vững, truyền thống và sự hội nhập trong không gian giáo dục”…

Để đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong Giaó dục và Đào tạo ( GDĐT), Bộ GDĐT chú trọng triển khai ở 4 vấn đề cơ bản: Phát triển hệ thống dữ liệu toàn quốc về GDĐT; phát triển, khai thác hệ thống học liệu và môi trường học tập số; xây dựng và triển khai khung năng lực số cho học sinh phổ thông; phát triển nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

“Giáo dục thông minh” hay “Giáo dục 4.0” được xem là mô hình phù hợp với xu thế phát triển của thời đại hiện nay.

Chương trình đào tạo và hỗ trợ để Giáo viên trở thành  Chuyên gia CNTT trong giáo dục được thiết kế nhằm đáp ứng kỳ vọng của những nhà giáo dục tiên phong chuyển đổi từ cách dạy học truyền thống sang một phương thức mới theo hướng tiếp cận công nghệ với các mô hình dạy học phi truyền thống.

Chương trình đào tạo được phụ trách bởi chuyên gia CNTT đã đạt giải nhất CNTT ứng dụng cho giáo dục, và tập thể các giáo viên tiên phong chuyển đổi số thành công tại trường học được Microsoft công nhận là trường học điển hình ứng dụng CNTT.

 

 

 

Mục tiêu của khóa học là vừa định hướng tổng quan và đồng thời hướng dẫn cụ thể để nhà giáo dục ứng dụng và vận dụng CNTT theo một hệ thống hoàn chỉnh, có tác động tương hỗ, thúc đẩy chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục.

Sau khi hoàn thành khóa học, thầy cô giáo sẽ trở thành chuyên gia ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học:

- Chuyển đổi số các hoạt động quản lí, điều hành trong giáo dục, dạy học trên nền tảng kĩ thuật số mới.

- Đa dạng hóa các “sản phẩm giáo dục”, quá trình đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các ứng dụng công nghệ số. 

- Thay đổi trong mối quan hệ, vai trò, vị trí của người dạy và người học trong quá trình dạy học, trong hệ sinh thái giáo dục; 

- Thay đổi của môi trường dạy học, khuôn viên học tập trên nền tảng công nghê số với các dạng học liệu đa chức năng;

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456