img

[VOAC2.0038]

               CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ

    KHÓA ĐÀO TẠO CHO LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC


Chương trình Quốc gia chuyển đổi số được thiết kế nhằm bổ sung kiến thức và tăng cường năng lực về chuyển đổi số cho lãnh đạo các cơ sở, tập đoàn giáo dục, Phòng Giaó dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT và Ban Giám hiệu các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn cả nước.

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm vững và vận dụng thành thạo:

-        Các khái niệm và kiến thức cơ bản về chuyển đổi số

-        Các sáng kiến và hoạt động kỹ thuật số quan trọng.

-        Các phương pháp tiếp cận chuyển đổi số trong giáo dục, truyền thông và đào tạo nội bộ.

-        Các yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực tham gia thực hiện chuyển đổi số.

-        Vai trò của cán bộ lãnh đạo trong chuyển đổi số 

-        Các lãnh đạo Sở /Phòng Giáo dục và Đào tạo(GDĐT)

-        Ban Giám hiệu các trường phổ thông

-        Các Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng các nhà trường

-        Các cấp điều hành tập đoàn giáo dục

-      Nhân sự có nhu cầu học hỏi, nâng cao kiến thức chuyển đổi số và công nghệ kết nối chuyển đổi số 

PHẦN 1_KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO VỚI CHUYÊN GIA ÚC

1.    Các kỹ năng cần thiết cho nhà quản lý (Essential Skills for Managers)

2.   Thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho nhân viên (Setting Goals and Motivating Employees)

3.    Lãnh đạo và quản trị sự thay đổi (Leading and Managing Change)

4.    Kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo (Creative and Critical Thinking)

         5.  Kỹ năng huấn luyện cho nhà quản lý (Coaching Skills for Managers)

         6.  Quản lý dịch vụ khách hàng (Customer Service Management)

         7.  Đưa ra vấn đề và nhận phản hồi (Giving and Receiving Feedback)

         8.  Xây dựng và phát triển thương hiệu (How to Build and Develop Brand)

PHẦN 2_KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1.    Áp dụng hiệu quả các nguyên tắc lãnh đạo

2.    Khơi dậy và phát triển khả năng lãnh đạo

3.    Bảy phẩm chất để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi

4.    Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả dành cho quản lý

5.    Kỹ năng đưa ra quyết định nhóm dành cho nhà quản trị

6.    Kỹ năng trở thành chuyên gia điều hành cuộc họp hiệu quả

7.    Quy trình lên kế hoạch, tổ chức và điều hành các cuộc họp

8.    Kỹ năng xác định cốt lõi vấn đề theo phương pháp Occam’s Razor

9.    Bí quyết xây dựng đội ngũ vững mạnh

10.  Bí quyết trở thành nhà quản lý giỏi

11.  Phương pháp thiết lập mục tiêu cho nhân viên

12.  Phương pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên

13.  Phương pháp xây dựng môi trường làm việc tích cực

14.  Phương pháp huấn luyện nhân viên hiệu quả

15.  Phương pháp ghi nhận và khen thưởng thành tích làm việc

16.  Phương pháp nhận biết & đánh giá sự thay đổi

17.  Phương pháp sử dụng “trí tuệ cảm xúc” trong công việc

18.  Phương pháp phát triển và thực hiện một kế hoạch chiến lược

19.  Phương pháp phân công và giám sát công việc

20.  Phương pháp đánh giá thành tích làm việc

21.  Phương pháp đưa ra các giải pháp thành công

22.  Nghệ thuật tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên

23.  Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo hiệu quả

24.  Phát triển và thực hiện kế hoạch chiến lược

PHẦN 3_KỸ NĂNG MỀM

1.    Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

2.    Kỹ năng trình bày vấn đề rõ ràng

3.    Kỹ năng quản lý & giải quyết xung đột

4.    Kỹ năng bảo mật thông tin

5.    Kỹ năng học tập hiệu quả

6.    Kỹ năng khai thác tài nguyên internet

7.    Kỹ năng làm việc với người “trái tính”

8.    Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

9.    Kỹ năng phản hồi tích cực

10.  Kỹ năng kiểm soát stress

11.  Bí quyết sử dụng thông tin hiệu quả trong giao tiếp

12.  Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả

13.  Bí quyết cân bằng cuộc sống

14.  Bí quyết thành công khi làm việc nhóm

PHẦN 4_CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CNTT CHO LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

          Các chuyên đề về chuyển đổi số và CNTT cho lãnh đạo nhà trường sẽ được           livestream và sẽ được thông báo lịch vào nhóm zalo

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456