img

1. Mô tả

Khóa học hệ điều hành dành cho học sinh gồm tập hợp 7 bài học. Các bài học sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức chung về hệ điều hành máy tính, tìm hiểu về các tính năng của hệ điều hành, các hệ điều hành phổ biến hiện nay và tìm hiểu chi tiết về hệ điều hành Windows 10. Bên cạnh đó, học sinh cũng được tìm hiểu về hệ điều hành trên các thiết bị di động. Học sinh biết cách điều hướng và quản lí thiết bị di động của mình. Thông qua các bài học trong khóa học, học sinh dễ dàng làm chủ máy tính và các thiết bị di động để từ đó khai thác và sử dụng chúng một cách hiệu quả. 

2. Mục tiêu: 

Sau khi hoàn thành các bài học trong khóa học hệ điều hành, học sinh có những khả năng sau:

- Hiểu được các khái niệm chung, chức năng của hệ điều hành, các hệ điều hành mã nguồn mở và hệ điều hành độc quyền

- Cài đặt hệ điều hành Windows theo nhu cầu sử dụng cá nhân

- Quản lí, làm việc và điều hướng trên hệ điều hành một cách hiệu quả

- Cài đặt và cập nhật hệ điều hành

- Cài đặt, sử dụng và cập nhật hệ điều hành di động

3. Câu hỏi định hướng:

Khái quát, định hướng tư duy người học về khóa học

4. Phân bố các bài học

Bài 1. Giới thiệu Hệ điều hành

Bài 2. Các hệ điều hành phổ biến

Bài 3. Hệ điều hành Windows 10

Bài 4. Cài đặt hệ điều hành Windows 10

Bài 5. Hệ điều hành di động

Bài 6. Cập nhật hệ điều hành

Bài 7. Ôn tập kiến thức

5

9,232

4

8,125

3

6,263

2

3,463

1

1,456