img
Cuộc thi :
Giáo viên tiên phong chuyển đổi số quốc gia
Thời gian đăng ký :
05/09/2021
Hạn nộp bài :
20/11/2021
01 Giải nhất :
50.000.000đ
01 Giải nhì :
30.000.000đ
01 Giải ba
20.000.000đ
50 Giải giáo viên
1.000.000đ
Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRỰC TUYẾN VIỆT NAM

Số: 888/ CV-VOA

V/v: Tổ chức cuộc thi "Giáo viên tiên phong trong chương trình chuyển đổi số quốc gia"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__o0o__

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

TỔ CHỨC CUỘC THI "GIÁO VIÊN TIÊN PHONG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA"

Kính gửi: Các thầy cô giáo !

Công ty Cổ phần Học viện Trực tuyến Việt Nam, đơn vị phát triển và vận hành Học viện Trực tuyến Việt Nam là dự án giáo dục trực tuyến đã đạt Giải nhất Nhân Tài Đất Việt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin xin gửi lời chào trân trọng đến Quý đơn vị!

Học viện Trực tuyến Việt Nam - VietnamOnlineAcademy.vn là một dự án trực tuyến phát triển bền vững, tiên phong trong việc ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến, với công nghệ vượt trội và hội tụ kho tri thức giá trị của các giảng viên/ chuyên gia trong và ngoài nước. Hiện nay, dự án đã xây dựng và vận hành với hơn 500 khóa học; 5.000 chuyên đề; 50.000 tài liệu cung cấp cho nhiều đối tượng, trong đó các khóa kiến thức cấp 1,2,3, kỹ năng cho học sinh và các khóa kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng mềm cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Dự án nhận được sự quan tâm rất lớn từ xã hội, sự bảo trợ và hợp tác từ phía các cơ quan nhà nước (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh).

Để tạo ra bước thay đổi to lớn cho các nhà trường, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên để theo kịp yêu cầu của chương trình chuyển đổi số Quốc gia, được sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, Học viện Trực Tuyến Việt Nam tổ chức cuộc thi "Giáo viên tiên phong trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia"


2. Mục đích và ý nghĩa

Cuộc thi "Giáo viên tiên phong trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia" là hoạt động dặc biệt dành cho giáo viên nhằm khơi dậy niềm đam mê áp dụng công nghệ trong giáo dục, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm của việc sử dụng công nghệ trong dạy học và giáo dục. Từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào "Giáo viên tiên phong trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia", giúp giáo viên hình thành thói quen và kỹ năng áp dụng công nghệ, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển kỹ năng mềm trong nhà trường và cộng đồng.

Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò “Giáo viên tiên phong trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia” trong việc nâng cao năng lực của người Việt Nam, đặc biệt là giáo viên phổ thông trong việc tiếp cận với thông tin và tri thức góp phần mở rộng tri thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, làm tấm gương cho học sinh, đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập.


3. Đối tượng dự thi

Giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và dân lập tại 63 tỉnh/ thành phố.

Giáo viên đang giảng dạy từ các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học.

4. Nội dung, hình thức thi

4.1. Nội dung thi

Thí sinh tham gia cuộc thi hoàn thành nội dung sau:

Nội dung: Thí sinh sẽ nộp 01 khóa học trực tuyến (Elearning – Course) do mình xây dựng.

4.2. Hình thức thi

Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm).


5. Quy định về bài dự thi

Thí sinh xây dựng một khóa học đa phương tiện (Video, audio, hình ảnh, đề thi,...).

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt, bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh, có thể đã đăng hoặc dự thi và đạt giải ở cuộc thi khác.


6. Sử dụng bài dự thi

Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động phục vụ chương trình chuyển đổi số Quốc gia trong giáo dục.


7. Phạm vi, thời gian tổ chức cuộc thi, địa chỉ nhận bài dự thi

Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/9/2021 đến ngày 30/ 10/2021.

Thời hạn nộp bài dự thi: hết ngày 20/11/2021

Thời gian công bố kết quả và giải thưởng: ngày 31/12/2021

Địa chỉ đăng ký : Ông Hoàng Ngọc Trung – Trưởng ban tổ chức

Điện thoại : 097 9189 888

Email : Trunghn@aivietnam.net


8. Giải thưởng cuộc thi

Giải thưởng bao gồm giấy chứng nhận tham gia cuộc thi và phần thưởng do Học viện Trực tuyến Việt Nam trao, gồm:

01 giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu).

01 giải Nhì trị giá 30.00.000 đồng (ba mươi triệu).

01 giải Ba trị giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu).

50 giải Giáo viên tiên phong chuyển đổi số, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (năm mươi triệu).

Tổng giải thưởng: 150.000.000 đồng. (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Tất cả thí sinh nộp bài dự thi đều sẽ nhận được Chứng nhận Giáo viên tiên phong trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia và được tham gia chương trình đào tạo và nhận được hỗ trợ về công nghệ thông tin trong dạy học 2021 -2025 từ Học viện Trực Tuyến Việt Nam.

Đây là cuộc thi đặc biệt, thực hiện theo chủ trương về việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đào tạo của đất nước, do đó, Học viện Trực Tuyến Việt Nam rất mong đồng chí Lãnh đạo và thầy cô quan tâm đăng ký và tham dự.

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ: Ông Hoàng Ngọc Trung – Chủ Tịch HĐQT

SĐT: 097 9189 888

Email: Trunghn@aivietnam.net

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT

ĐẠI DIỆN

HỌC VIỆN TRỰC TUYẾN VIỆT NAM

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Trung


Phụ lục 1

THÔNG TIN THÍ SINH DỰ THI
CUỘC THI "GIÁO VIÊN TIÊN PHONG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA"

1. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Công tác hiện tại:

Giáo viên chủ nhiệm (ghi rõ lớp chủ nhiệm):

Giáo viên bộ môn/ liên môn (ghi rõ môn dạy):

Trường:

Số điện thoại cá nhân (nếu có):

Địa chỉ email cá nhân (nếu có):


2. Thông tin trường

Tên trường:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Thí sinh đăng ký thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)