DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: NHÓM NGHỀ LÃNH ĐẠO CÁC DOANH NGHIỆP

9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫
9.000 ₫
0 ₫
9.000 ₫

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Bí quyết phỏng vấn chọn nhân tài
Giảng viên
Ghi nhận và khen thưởng thành tích làm việc của nhân viên
Giảng viên AI Việt Nam
Bí quyết bán hàng hiệu quả
Giảng viên
Kết thúc bán hàng - Dễ hay Khó?
Giảng viên
Bí quyết đàm phán thành công cho nhà bán hàng chuyên nghiệp
Giảng viên AI Việt Nam