DANH SÁCH KHÓA HỌC TRONG CHUYÊN MỤC: ÔN THI CHUYỂN CẤP

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Lớp Luyện thi vào lớp 10 môn Toán (đại trà)
Giảng viên Đặng Ngọc Trình
Lớp luyện thi vào lớp 10 chuyên Hóa
Giảng viên Lê Thị Ngọc Hà
Lớp Luyện thi vào lớp 10 môn Toán (hệ chuyên)
Giảng viên Nguyễn Sơn Hà
Lớp Luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ văn (hệ chuyên)
Giảng viên Trần Thị Vân Anh
Ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn - cô Lã Minh Luận
Giảng viên